Naujienos

Projektas "Aš saugus gatvėje"

L/D „ŠERMUKŠNĖLĖ“

2020-09-10

DALYVIAI – VISŲ GRUPIŲ VAIKAI IR PEDAGOGĖS

RENGINĮ VEDĖ PEDAGOGĖ ALYTĖ MIKLOVIENĖ IR KŪNO KULTŪROS TRENERIS TADAS BUTAUTAS

 

„AŠ SAUGUS GATVĖJE“

 

TIKSLAS – Ugdyti vaikų saugaus eismo įgūdžius, suteikti džiugią nuotaiką ir geras emocijas.

 

UŽDAVINIAI – Priminti apie saugų elgesį gatvėje, įgyti supratimą apie atšvaitų reikalingumą, sužinoti, kas reguliuoja mašinų ir pėsčiųjų eismą.

 

 Šių metų rugsėjo mėn. 10d. lopšelio – darželio ugdytiniai dalyvavo renginyje „BŪK SAUGUS KELYJE“. Renginio metu vaikai klausėsi bičiulio Zuikio Puikio patarimus apie saugaus eismo taisykles, susipažino su pagrindiniais kelio ženklais. Zuikis priminė, kaip saugiai pereiti gatvę, kad važiuojant automobiliu būtina segėti saugos diržus. Buvo kalbama, kaip saugiai, elgtis kelyje ir gatvėje. Vaikai dalijosi žiniomis, koks elgesys kelyje yra neleistinas ir pavojingas. Visos darželio grupės paruošė įvairių žaidimų apie saugų eismą: „Šviesoforo spalvos”, „Būk atsargus“, „Aš važiuoju saugiai su paspirtuku“,  „Saugiai nuvežk krovinį“, „Raudona, geltona, žalia“, „Važiuojame autobusu“, „Įsimink ir nešiok atšvaitus“, „Linksmasis šviesoforas“, „Eismo reguliuotojas“. Vedančioji – pedagogė Alytė Miklovienė, atkreipė dėmesį, kad nuo mūsų, suaugusiųjų rūpesčio, atsargumo, atidumo ir gero pavyzdžio priklausys rezultatai – smagūs bei saugūs, tiek mūsų pačių, tiek mūsų vaikų mokslo metai.

 Skambant dainai – „MĖLYNAS AUTOBUSIUKAS“ visi linksminosi, šoko, dalinosi įspūdžiais ir žaidė saugaus eismo žaidimus.

 

   

 

 

 Parengė pedagogė Alytė Miklovienė

Tėvelių dėmesiui!

    Informuojame, kad nuo rugsėjo 1-osios nemokamus pietus, nevertinant pajamų, gali gauti visi priešmokyklinukai. Tačiau dar yra tėvelių, kurie nesusitvarkė reikiamų dokumentų.

    Jums reikia užpildyti supaprastintą prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą. Tai padaryti galima per www.spis.lt. Šiuo atveju dokumentų apie šeimos pajamas teikti nereikia.

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 1. Vaikų, liekančių toje pačioje mokykloje, sveikatos pažymėjimai galios iki metų galo.
 2. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

GERB. NAUJAI ATVYKUSIŲ VAIKŲ TĖVELIAI!

    Dėl šiais metais susiklosčiusios COVID-19 situacijos atsisakome bendro naujai atvykstančių šeimų susirinkimo organizavimo ir kviečiame visus norinčius konsultuotis individualiai:   

Direktorė priima trečiadieniais 14.00-18.00 val.;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – antradieniais 14.00-18.00 val.

     Pranešame, kad su visom naujai atvykstančių lopšelinio amžiaus vaikučių šeimomis rugpjūčio 26-28 d. susisieks auklėtojos, suderins atvykimo į grupę laiką. Kitų naujai atvykstančių vaikučių laukiame atvykstant rugsėjo 1-ąją iki 9.00 val.

     Nuo rugsėjo 1-os dienos auklėtojos konsultuos individualiai bei mielai Jums patars dėl mažųjų adaptacijos, raidos ypatumų, ugdymo programos, darželio vidaus tvarkos bei kitais aktualiais klausimais.

     Vaikų saugumo užtikrinimui darželyje įdiegta kortelinė praėjimo sistema. Rugsėjo 01 dieną  auklėtojos tėveliams pateiks įėjimo korteles.

SVARBU:

 • Naujai atvykusių vaikų sveikatos pažymą tėveliai turi pateikti iki mokslo metų pradžios;
 • Vaiko gimimo įrašo kopiją reikia pristatyti sekretorei į rastinę 08-18 - 08-30 nuo 8.00 iki 16.00 val.;

     Jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite, mes visada pasiruošę Jums padėti. Linkime sėkmės  ir tikimės glaudaus bedradarbiavimo!

  

Administracija

Priešmokyklinukų Tėveliams !

Gerbiami priešmokyklinukų tėveliai,

informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

- prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

- siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

 

Elektroninių sutarčių pasirašymas startavo !!!

Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad www.svietimas.vilnius.lt galite elektroniniu būdu pasirašyti vaikų ugdymo sutartį su  Vilniaus lopšeliu – darželiu „Šermukšnėle“. Prisijungę Ikimokyklinis ugdymas→ Mano darželis → pasirinkę Tėvas/Mama teisę →Mano sutartys matysite paruoštą pasirašyti elektroninę sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad Tėvas/Mama turi pasirašyti pirmi, tik po to pasirašo įstaigos Vadovas. Elektroninę ugdymo sutartį pasirašyti galite pasirinktu būdu (el. parašu, SMART ID arba lustine kortele).

Sutarčių pasirašymo terminas kol kas nėra keičiamas, pasirašyti iki 2020-05-31 d.

Sklandaus elektroninių sutarčių pasirašymo!

Informacija Tėveliams!!!

Savivaldybė informuoja:

 

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

 

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

 

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

 

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

 

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 

 Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

 

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

 

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

 

Darbuotojų dėmesiui!

Informuojame, kad yra pratęstas tyrimas dėl koronaviruso ir  kviečiami prevenciškai tirtis ugdymo įstaigų, organizuojančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymądarbuotojai. 

Prašome pasinaudoti šia galimybe ir išsitirti dėl koronaviruso infekcijos.

Prašau registruotis tyrimui,  skambinant Karštosios linijos telefonu Nr. 1808. Skambučio metu būtina nurodyti, kad skambinate su slaptažodžiu: DARŽELIS ir būsite užregistruoti į vieną iš Vilniaus mieste veikiančių mobilių punktų.

Užsiregistravę gausite trumpąją žinutę, kurioje bus nurodytas laikas ir mobilaus punkto adresas, kuriuo turėsite atvykti lengvuoju automobiliu. 

Vilniaus mieste veikia trys mobilūs punktai:

 1. Automobilių stovėjimo aikštelėje „Statyk ir važiuok“ (V. Gerulaičio g. 1);
 2. Automobilių stovėjimo aikštelėje „Statyk ir važiuok“ (Savanorių pr. 124);
 3. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Valakampių I paplūdimio (Vaidilutės g. 9).

Daugiau apie tai informacijos rasite Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje čia:

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/savaitgali-kvieciami-prevenciskai-tirtis-vaistiniu-ir-prekybos-vietu-darbuotojai-taip-pat-darzeliu-darbuotojai?fbclid=IwAR29_lOncAlHc_17RArW7pwMvNN4ZyO-fyS77xkZT2kkYN78-PZCJ2Tn8Fo

Pažymime, kad profilaktiškai atliekamas testavimas padės užtikrinti mūsų įstaigos bendruomenės saugumą.

 

Lopšelio – darželio „Šermukšnėlė“ administracija

PADĖKA

LABAI MALONU, KAD VISUS VAIKUČIUS PASIEKIA AUKLĖTOJŲ, LOGOPEDĖS, PSCIHOLOGĖS, SIUNČIAMI ELEKTRONINIAI LAIŠKUČIAI.

                                                       

                                                                     DIDELĮ AČIŪ

 

TARIAME GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAMS IR VISIEMS TĖVELIAMS UŽ SKLANDŲ BENDRADARBIAVIMĄ.

                                                                                                                    ADMINISTRACIJA

MIELI VAIKAI, GERBIAMI TĖVELIAI!

     Nenustebkite, kai greitu laiku, jau kovo 30 d., gausite auklėtojų laiškelius, kuriuose rasite įdomių užduotėlių. Visiems linkime smagių akimirkų, praleistų kartu! :):):)

      Lauksime Jūsų įspūdžių!

Karantinas!

Nuo kovo 16 d. (pirmadienis) šalyje įvedamas karantinas.

 Reaguodami į situaciją dėl koronaviruso plitimo prevencinių priemonių taikymo, primename  pagrindinę informaciją ir prašome griežtai laikytis visų nurodymų dėl koronaviruso plitimo stabdymo.

Primename, kad:

- Nuo kovo 13 d. iki šv. Velykų atostogų pabaigos (balandžio 17 d.) uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. 

SVARBU: DARBUOTOJAI, KURIE TURĖJO KONTAKTĄ SU IŠ UŽSIENIO GRĮŽUSIU AR ĮTARIAMU, KAD KONTAKTAVO SU COVID-19 NEŠIOTOJU  LAIKOSI SAVIIZOLIACIJOS SU VISA ŠEIMA, t.y. 14 DIENŲ LIEKA NAMUOSE, KYLUS ĮTARIMAMS DĖL SUSIRGIMO KREIPIASI  TEL. 1808.

Vilnius reaguoja į koronavirusą: stabdo ugdymo įstaigų veiklą, uždaro viešas pramogų erdves

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus iki šv. Velykų atostogų pabaigos uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. Tačiau gyventojams savivaldybė rekomenduoja neužsidaryti tarp keturių sienų – nepamiršti išeiti pasivaikščioti, sportuoti lauke, lankytis gamtoje.

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

Švietimas:

 • Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus (kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.
 • Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus.

UŽGAVĖNIŲ AKIMIRKOS

VASARIO 16-OJI

Vasario 14d. darželio bendruomenė minėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Minėjimui vaikai kūrė trispalves vėliavėles, karūnėles, medalius, juosteles. Vyresniųjų grupių vaikai parengė piešinių parodas: "Trys spalvos", "Kodėl aš myliu Lietuvą?".

Renginį pradėjome giedodami Lietuvos himną.

Stebėdami mūsų gimtinės nuotraukas, vaikai pamatė žymiausias vietoves, įstaigas, ežerus, upes... susipažino su nacionaliniais valgiais, minė mįsles, šoko ir dainavo.

"SESUTĖ GERUTĖ IR BROLIUKAS NEVALIUKAS"

2020-02-05 vyko nuotaikingas "Nesuk galvos" - profesionalių aktorių komandos, interaktyvus situacijų spektaklis "Sesutė Gerutė ir Broliukas Nevaliukas", primenantis apie tokius kasdieniškus dalykus, kuriuos kartais primirštame - tai kodėl  reikia būti mandagiam, kodėl reikia dažnai plauti rankas, ar tikrai ne vietoje numesta šiukšlė gali pridaryti žalos, kokia yra judėjimo nauda ir jog šypsena gali daryti stebuklus...

ATVIRA VEIKLA "RŪŠIUOJU - SAUGAU GAMTĄ"

Sausio 30 dieną mūsų darželyje "Akmenukų" grupėje vyko atvira veikla "Rūšiuoju - saugau gamtą".  Aktuali tema, skatinanti vaikų ekologinį mąstymą bei gamtosauginį suvokimą, įtraukė vaikus į aktyvią, įdomią, kūrybingą, eksperimentinę veiklą.

VILNIAU, SVEIKINAME

Vaikai šventė Vilniaus  697 gimtadienį, dovanojo pačių padarytas gėlių puokštes, rašė palinkėjimus, pasakas, piešė Vilniaus įžymias vietas, koncertavo.

SAUSIO 13-OSIOS DIENOS MINĖJIMAS

Mūsų darželio bendruomenė prisidėjo prie visuotinės pilietinės iniciatyvos

"ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA"

KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ AKIMIRKOS

"NYKŠTUKŲ BĖGIMAS"

Mūsų įstaigos vaikai 2019-12-04 dalyvavo Respublikinėje sporto pramogoje "Nykštukų bėgimas. Žiema 2019". Kiekvienas dalyvis pasipuošė nykštuko kepurėle ir startavo. Bėgti kartu su visais darželio vaikais taip smagu...

"KALĖDINĖ PASAKA"

MB "Mažųjų ugdymas" 2019-11-27 vykusioje edukacinėje programoje "Kalėdinė pasaka",  vyriausieji darželio vaikai klausėsi negirdėtos Kalėdinės istorijos, nutikusios prieskonių karalystėje bei sužinojo, kur gyvena laimė. Visi džiugiai gamino meduolius, suteikdami jiems formą, išradingai dailino. Visus vaikų norus, slapčiausias svajones, eilėraščius ir daineles išklausė stebuklingas fėjos rutulys. Džiaugsmingai vaikai praleidę laiką, lauktuvėms parsinešė meduolių.

EDUKACINIS KONCERTAS

2019m. lapkričio 13d. svečiuose VŠĮ "Liaudies instrumentų studija". Vaikai dalyvavo edukaciniame koncerte "Daugiatautė Lietuva"

SVEČIUOSE "DRAKONIUKO TEATRAS"

Spalio 24 d. mūsų darželyje svečiavosi "Drakoniuko teatras".  Profesionalūs aktoriai parodė labai nuotaikingą spektaklį "Vabalo Džojaus nuotykiai". Tai istorija apie Vabalą, kuris, savo nelaimei, įsimyli pašėlusią Boružę Taškę ir keliauja jos ieškoti. 

Savo kelionėje Vabalas Džojus patiria daug nuotykių, tačiau viskas baigiasi gerai: jis ištrūksta iš skruzdžių, sulaukia pagalbos iš sportininko slieko ir susitinka su Taške.

Vaikams suprantama kalba analizuojamos pilietiškumo, atsakomybės ir pakantumo vienas kitam temos.

ŠVENČIŲ "RUDENS POKŠTAI" AKIMIRKOS

KONFERENCIJA "SAUGOK SVEIKATĄ"

2019m. spalio 8d. mūsų įstaigoje vyko Tarptautinė mokslinė - metodinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija "Saugok sveikatą". Pranešėjai dalijosi savo gerosiomis darbo patirtimis šiose tematikose:

 • Palankių sveikatai įgūdžių formavimas ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje;
 • Inovatyvūs sveikatos skatinimo metodai;
 • Vaiko emocinė, socialinė, fizinė ir intelektualinė sveikata;
 • Sveikatinimo edukacinės erdvės.

 

GIRINUKŲ FIESTA

Dėkojame visiems tėveliams, meistravusiems girinukus ir papuošusiems darželio kiemelį.

Už kūrybiškumą dalyvaujant rengiamuose darželio projektuose tėveliams bus įteiktos padėkos.

Oranžinė šypsena Vingio parke

Vingio parke vaikai, iš vasarą užaugintų moliūgų, dėliojo saulėtą oranžinę moliūgų šypseną, kuri skleidė žinią:

"Gerumas valdo pasaulį", "Švari ir sveika aplinka - sveikas ir laimingas žmogus!"

Vaikai tapo taikos šaukliais  ir dalyvavo asociacijos "Gyvoji planeta" socialiniame projekte "Apkabinkime Žemę" linkėdami:

"Tebūnie taika visoje Žemėje, kiekvienuose namuose ir mūsų širdyse!".

SPEKTAKLIS "BALTUOLĖ"

Rugsėjo 19 dieną svečiuose lėlininkai.

Vaikai susitiko su daugybe lėlių, gyvenančių dailininko dirbtuvėje. Skambant muzikai, aktorė naudodama įvairių technikų lėles, sekė brolių Grimų pasaką "Baltuolę". Kiekvienas vaikas gavo dovanų, dailininko iškirptą mažą popierinę lėlę ir galėjo pradėti kurti savo pasaką. Su džiaugsmu vaikai bandė vaidinti ekrane su savo lėle ir išmėgino dailininko - lėlininko gamintą pasakos personažą.

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Renginys skirtas Europos judumo savatei, siekiant atkreipti dėmesį į aplinkai nekenskmingų transporto priemonių naudojimą mieste, jų naudą sveikatai.

Mūsų darželio vyriausieji vaikai  prisidėjo prie akcijos ir rugsėjo 17d. darželyje dalyvavo sporto pramogoje "Paspirtukų mozaika".

Vaikai, smagiai pasportavę, varžėsi paspirtukų vairavimo rungtyse... Laimėjo draugystė!

PADĖKA

PADĖKA

Dėkojame visiems tėveliams,

už sveikos gyvensenos puoselėjimą mūsų darželyje, visiems pasidalinusiems glotnučių receptais bus įteiktos padėkos.

KVIETIMAS

Sveikas žmogus - kai jis neserga, sportuoja, sveikai valgo... Daug yra sveiko maisto, bet man skaniausia, kai mama padaro sveikuolių glotnutį. (Povilas 6m.)

 

KVIEČIAME,

MAMYTES, TĖVELIUS, MOČIUTES, SENELIUS...

DALINTIS VAIKŲ MĖGSTAMIAUSIAIS GLOTNUČIŲ RECEPTAIS.

ATNEŠKITE ATSPAUSDINTĄ AR UŽRAŠYTĄ RECEPTĄ IR PADUOKITE AUKLĖTOJAI.

 

JŪSŲ RECEPTŲ IDĖJOS BUS DEMONSTRUOJAMOS PRIE SALĖS NUO 2019-09-23

 

DALINKIMĖS GEROMIS IDĖJOMIS!

RUGSĖJO ŠVENTĖ

2019m. rugsėjo 2d. įstaigos vidiniame kiemelyje vyko šventė. Direktorė Virginija Kupliauskienė visus susirinkusius pasveikino su 2019-2020 mokslo metų pradžia, linkėdama vaikams naujų pažinimo atradimų. "Šuo Amsius" ir auklėtoja Alytė priminė vaikams pagrindines saugaus eismo taisykles ir įteikė atšvaitus. Visi linksminosi, pūtė muilo burbulus ir džiaugėsi savo mylimais draugais.

Edukacinė veikla "Mažasis gelbėtojas"

Įstaigoje vyko VŠĮ "Svarbus žingsnis" projekto "Mažasis gelbėtojas" edukacinė veikla, kurioje dalyvavo 4-6 m. amžiaus vaikai. Projekto tikslas - suprasti, kaip svarbu saugoti savo gyvybę prie vandens, siekiant, kad vanduo teiktų tik džiaugsmingas akimirkas.

"PASAKŲ TAKU ŽVAIGŽDĖTU"

Emocijos mus lydi kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką...Labai svarbu, kad jos būtų teigiamos, todėl rugpjūčio 14d. visi pasipuošėme mėgstamais personažais ir susirinkome į būrį pasidalinti savo emocijomis.

JŪROS ŠVENTĖ "ŠERMUKŠNĖLĖJE"

2019-07-11 darželyje kartu su undinėle apsilankė jūrų ir upių dievas Neptūnas. Vaikams papasakojo apie jūros šventės tradicijas, žaidė ir kartu su vaikais ieškojo pamesto auksinių žuvelių tinklo. 

SPORTO PRAMOGA "PIRATO LOBIS"

Vaikai susibūrę į piratų komandas, ieškodami lobio, apkeliavo visą pasaulį, buvo Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Karibų salose, Havajuose, Tasmanijoje, Indonezijoje, Šri Lankoje, įveikė daug kliūčių ir atliko visas užduotis. Atradę pirato lobį pavadino jį "Sveikiausias alkano Pirato lobis", kurį iškart ir ragavo.

SVEČIUOSE LĖLIŲ TEATRAS "ALFA"

SVEIKA,VASARĖLE!

Mes maudomės baseiniukuose!

"Gaudom" vitaminą D!

Apsišlakstome vandeniu!

Šokinėjame per ilgą virvę!

Žaidžiame "Klases"!

Auginame daržoves ir gėles!

Žinoma, nepamirštame gerti daug vandens!

MES ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ VAIKŲ GYNIMO DIENĄ

„Kilimėlis – pėdų sveikatai“

Įstaigos vaikų, pedagogų, vaikų tėvelių kūrybinių rankdarbių paroda „Kilimėlis – pėdų sveikatai“.
Dėkojame, visiems dalyviams už kūrybingus, įdomius, sveikatingumo kilimėlius.

„Rid rido“

Įstaigos kieme vyko smagi pramoga margučių ridenimo varžybos „Rid rido“. Vaikai  kieme  rideno margučius, juos piešė bei stengėsi išmarginti „Margutį milžiną“.

„Aš bėgu - 2019“

Šiais metai mūsų įstaigos bendruomenė dalyvavo sveikatinimo akcijoje „Aš bėgu - 2019“. Visi dalyviai: 12 grupių vaikai, darbuotojai, tėvai, balandžio 10d. 11val. rinkosi darželio kiemelyje ir pristatė sveikuolių šūkį:


Jei sportuosi, būsi sveikas,
Tai dabar sportuoti laikas.
Bėgu aš, bėgi tu
Bėgame visi kartu!


Trumpai pasimankštinome ir pakartoję sveikuolių šūkį pradėjome bėgimą trasoje, kuri buvo pažymėta spalvotomis vėliavėlėmis. Visi bėgome draugiškai ir gerai nusiteikę. Renginys buvo puikus, visų nuotaika pakili. Neskubėjome skirstytis, bendravome, dalijomės įspūdžiais, skatinome visus domėtis sportu, ugdėme teigiamą požiūrį į bėgimą, kaip į sveikatos palaikymo priemonę.

„Šermukšnės šakelė – 2019“

Meninės raiškos konkurse festivalyje „Šermukšnės šakelė – 2019“ savo kūrybinėmis idėjomis dalijosi Vilniaus lopšelis – darželis „Žvangutis“, Vilniaus lopšelis – darželis „Švelnukas“, Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“ ir mūsų darželio I – etapo nugalėtojai:

„Tošinukų“ grupė - „Drugelio diena“;
„Gintarėlių“ grupė – „Boružė Liputė“;
„Vytinukų“ grupė – „Panama labai graži“.

Su Švente, gimtasis Mieste!

Net ir žiemą nebaisu – mes sportuojame kartu! O mums padeda mokytojas Tadas ir „pingvinai“.

Susipažinkime su įžymiais žmonėmis

Norėdami giliau susipažinti su mūsų krašto istorija, „Vytinukų“ priešmokyklinukai nutapė pačius įžymiausius Lietuvos vardą garsinančius žmones. Šiuos darbelius vaikai skyrė Lietuvos 100-mečiui.

Šv. Liucijos dienos šventė

2019 m. gruodžio 13-ąją, Šviesos arba šv. Liucijos dieną, „Odinukai“ visą darželį pakvietė į advento vakaronę prisiminti senuosius lietuvių papročius. Vaikai pynė vainikus, degė šviesos žvakeles, būrė, dainavo dainas, žaidė, minė mįsles, sekė pasakas. Visi pajuto prieššventinę nuotaiką, šilumą, gerumą.

„Saulėto oranžinio traukinio kelionė“

2018 m. balandžio 7 d. – 2018 m. lapkričio 16 d. mūsų darželis dalyvavo Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.  „Siūlinukų“ grupės mažieji sukūrė eilėraštį, vaišino pyragais ir arbata:

Moliūgėlis aš esu –

Pats gražiausias iš visų.

Prašom manęs paragauti

Ir visiems linksmai draugauti.

Rudens mandalos

2018 m. rudeniškas rugsėjo dienas mūsų kieme „sušildė“ grupių komandų darbai – mandalos: jos padėjo vaikams ieškoti spalvų derinių, prisiminti gamtos dovanų pavadinimus, skaičius bei formas.

Svečiuose „Knygos teatras“

2018 m. rugsėjo 11 d. mūsų darželyje svečiavosi  „Knygos teatras“ kartu su režisierės Reditos Dominaitytės premjera vaikams „Trumpos istorijos apie...“ pagal rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus istorijas. Čia susipynė trys skirtingos istorijos: „Ąsočio“, „Arbatos klubo“ ir „Muzikantų“, kurių aktoriai kvietė ne tik klausyti, bet ir iš tikrųjų išgirsti, ne tik žiūrėti, bet ir pamatyti. Vaidinime naudojamas inovatyvus pasakojimo būdas parodė mandagaus elgesio reikšmę, supažindino su buities daiktais, vaikams suprantama kalba atskleidė grožio trumpalaikiškumą, vaikai susipažino su skirtingais augalais ir jų fizinėmis savybėmis. Spektaklis vyko lauke, pačioje gražiausioje darželio kiemo aikštelėje. Savo įspūdžius mažieji „pasakojo“ piešdami, lipdydami, žaisdami namus.

„Sveikos pėdutės"

Lauko žaidimų aikštelių aplinka praturtinta nauja įranga, minkšta danga,  įrengtas     sveikatingumo takelis „Sveikos pėdutės", kieme - judriosios edukacinės sveikatingumo zonos.

Tošinukų pasakaitės

2018 m. pavasarį visus pradžiugino  „Tošinukų“ grupės priešmokyklinukai – „dailininkai“ ir „rašytojai“. Jie Lietuvos 100-mečiui ir lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ 40-mečiui  išleido nuostabią knygelę „Tošinukų pasakaitės“, į kurią supynė savo išmonę, pačius nuoširdžiausius išgyvenimus, svajones ir džiaugsmus. Sponsoriavo tėveliai – didžiausias Jiems Ačiū!

„Skrybėlių paradas“

Šiemet birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, mūsų kiemelis šurmuliavo nuo vaikų žaidimų ir juoko. Savo dainomis, piešiniais, pasakomis mažieji linkėjo taikos ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio vaikams. Didžiausią įspūdį paliko „Skrybėlių paradas“. Stebino vaikų, tėvelių ir auklėtojų išmonė – „Skrybėlių parade“ nebūtum radęs dviejų vienodų! Dar ilgai skrybėlės saugojo vaikus nuo karštų saulutės spindulių.

Į dangų linksmai skriejo vaikų svajonės, o tėveliai džiaugėsi: užaugo mūsų mažieji - laikas į mokyklą!

Su gimtadieniu, „Šermukšnėle"!

Puikaus 40-mečio proga „Šermukšnėlę“ pavasarį sveikino vaikai, auklėtojos, tėveliai, Vilniaus miesto savivaldybės bei Verkių seniūnijos atstovai, kolegos iš kitų ikimokyklinių įstaigų. Visi jie linkėjo, kad „Šermukšnėlė“ žydėtų dar ilgai, ilgai...

„Šermukšnės šakelė - 2018“

Meninės raiškos konkurso – festivalio „Šermukšnės šakelė - 2018“ I-ojo turo nugalėtojais tapo „Vytinukų“ ir „Odinukų“ grupių vaikai. II - ajame etape lauksime svečiuose kitų Vilniaus miesto metodinio ratelio „Aidas“ dalyvių.

„Dzig, dzig, dzig, dzig į turgelį riestainėlių pirkti!”

Visus, visus, ratuotus ir basus, Mamytes, Tėvelius, Močiutes ir Senelius, kvietėme prisijungti prie gerumo iniciatyvos – kurti kartu su vaikais įvairius darbelius, kuriuos pardavinėjome šiemet „Šermukšnėlės“ Kaziuko turguje. 
Visi surinkti pinigėliai buvo padovanoti  Santaros vaikų onkohematologiniam skyriui.
Nuoširdus ačiū visiems.

„Paukštelių globa žiemą“

Ornitologo Gedimino Petkaus žiūronai leido vaikams stebėti paukščius iš arti – tokių stebuklų vaikai dar nebuvo matę.

Pasitinkant "Šermukšnėlės" 40-mečio jubiliejų

Pasitinkant Lietuvos 100-mečio ir "Šermukšnėlės" 40-mečio jubiliejus, kartu su tėveliais - didelis Jiems ačiū - surengėme akciją "Lauksiu gėlytės": darželyje pasodinome krokus, tulpes, narcizus, hiacintus, kurių pražystant lauksime pavasarį. Po darbų vaikai vaišinosi skania kmynų arbata.

Sulaukėme netikėtų svečių - girinukų, kurie išsirikiavę į eilę, abejingų nepaliko nei vieno. Tėveliams - ačiū ir valio!

"Augu skaitydamas"

Rugsėjo mėnesį priešmokyklinukų grupė "Gintarėliai" dalyvavo renginyje "Augu skaitydamas", kurio metu su tėveliais vaidino pasakas.

Labdaringa Kaziuko mugė

Kaziuko mugės metu už darbelius surinktus  pinigėlius padovanojome Santariškių onkohematologijos skyriaus mažiesiems ligoniukams. Nuoširdus ačiū darželio vaikams, jų tėveliams ir darbuotojams.

Vasario 16-ąją dar ilgai prisimins darželio mažieji

Sausio 13-ąją neužmirštuolės „pražydo“ ir „Šermukšnėlės“ kieme.

„Būk saugus kelyje“

„Tošinukų“ grupės vaikai, siekdami laimėti pagrindinį prizą - saugos liemenes visai grupei, dalyvavo piešinių ir kūrybinių darbelių konkurse „Būk saugus kelyje“.

„Daržoviukų“ programa

Dalyvaudami „Daržoviukų“ programoje, vaikai sužinojo daug naudingų ir įdomių žinių apie daržoves, palygino daržovių naudą su nesveiko maisto žala.

Atėjus pavasariui į darželį sugrįžo šimtai paukščių!

Parlėkit, „paukšteliai“, namo!

Vilniaus lopšelio – darželio „Šermukšnėlė“ vaikai sveikina gerb. Prezidentę ir visus vaikus su Lietuvos Gimtadieniu ir kviečia grįžti gyventi  namo, į Lietuvą, visus, visus po pasaulį išsibarsčiusius draugus. Tegu šią žinią Jums ant sparnų neša mūsų paukšteliai. 

„Atmintis gyva, nes liudija“

2016-uosius pradėjome gražia akcija, skirta paminėti Sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai.

"Viešnagė l/d "Vaidulutė" advento vakaronėje"

Mūsų darželio vaikai dalyvavo nuostabioje l/d "Vaidilutė" surengtoje advento vakaronėje. Vaikai dainavo bei šoko, taip pat vaišinosi vaišėmis.

"Advento vakaras"

Vieną tamsų ir šaltą žiemos vakarą vyko jaukus ir šiltas Advento vakaras.

"Priešgaisrinės saugos pratybos"

2015 m. lapkričio 10 dieną, antradienį, darželyje vyko mokomosios priešgaisrinės saugos pratybos.  

Pratybų tikslas išmokti veiksmų sekos, esant gaisrui ar kitam pavojui darželyje.

Pratybų metu mokėmės, kaip išeiti iš pastato saugiausiu ir greičiausiu keliu, kur išėjus reikia susirinkti, ką daryti palikus pavojaus vietą. 

Pratybos vyko pagal Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnų parengtas rekomendacijas.