Pradžia

Vilniaus lopšelis-darželis “ŠERMUKŠNĖLĖ”

Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.

Ugdymo kalba – lietuvių, rusų. Darželyje sukurta vaikų poreikius tenkinanti aplinka. Atsižvelgiant į vaikų amžių, grupėse pedagogų ir
tėvų bei vaikų iniciatyva sukurta saugi, funkcionali, kūrybiškumą skatinanti aplinka, parinktos priemonės ir žaislai, kurie labiausiai tinka konkretaus amžiaus vaikams. Įstaiga dirba etnokultūrine kryptimi, tai atsispindi ir ugdomojoje aplinkoje. Vaikai, priklausomai nuo amžiaus, gali susipažinti ir veikti su įvairia medžiaga: medžiagos skiautėmis, siūlais, medžiu, moliu, šiaudais, vytelėmis, tošimi, oda, akmenukais, kriauklėmis ir t.t.

Įstaiga yra daugiabučių kieme, darželio kiemas pakankamai didelis, aptvertas tvora, kiemas apželdintas, vaikai čia gali susipažinti su gyvąja gamta (medžiais, krūmais, gėlėmis, paukščiais). Vyresnių grupių vaikai su pedagogų ir tėvelių pagalba  nuolat turi galimybių lankytis teatruose, muziejuose, parodose, ekskursijose.

Ugdymo turinys

Įstaigos ugdymo filosofija – „Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, laisvai renkantis priemones“. Ugdymo programą sudarė darželio pedagogų komanda. Ugdymo turinys programoje suskirstytas pagal turinio sritis:

   - Gimtoji kalba;
   - Vaiko aplinkos daiktų bei reiškinių pažinimas;
   - Gamta;
   - Dailė ir rankų darbai;
   - Kūno kultūra;
   - Muzika.