Pradžia

Vilniaus lopšelis-darželis “ŠERMUKŠNĖLĖ”

Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.sermuksnis

Ugdymo kalba – lietuvių, rusų. Darželyje sukurta vaikų poreikius tenkinanti aplinka. Atsižvelgiant į vaikų amžių, grupėse pedagogų ir
tėvų bei vaikų iniciatyva sukurta saugi, funkcionali, kūrybiškumą skatinanti aplinka, parinktos priemonės ir žaislai, kurie labiausiai tinka konkretaus amžiaus vaikams. Įstaiga dirba etnokultūrine kryptimi, tai atsispindi ir ugdomojoje aplinkoje. Vaikai, priklausomai nuo amžiaus, gali susipažinti ir veikti su įvairia medžiaga: medžiagos skiautėmis, siūlais, medžiu, moliu, šiaudais, vytelėmis, tošimi, oda, akmenukais, kriauklėmis ir t.t.

Įstaiga yra daugiabučių kieme, darželio kiemas pakankamai didelis, aptvertas tvora, kiemas apželdintas, vaikai čia gali susipažinti su gyvąja gamta (medžiais, krūmais, gėlėmis, paukščiais). Vyresnių grupių vaikai su pedagogų ir tėvelių pagalba  nuolat turi galimybių lankytis teatruose, muziejuose, parodose, ekskursijose.

Ugdymo turinys

Vizija

Saugus, atviras ir smalsus darželis, kuriame gera augti.

Misija

Sveikatą stiprinanti, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti mokykla, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principu siekianti asmenybės ūgties.

Vertybės

Kūrybiškumas, pagarba, atsakomybė, saugumas, bendradarbiavimas.

Jei skubi padėti, mylėti, dovanoti – tai daryk gražiai. Ir, jeigu tai susiję su vaiku, viską daryki dar gražiau. Auklėk gražiai, mokyk gražiai, patark gražiai. Jei gėris dovanojamas gražiai, dovana bus priimta (Š. Amonašvilis).

Ugdymo programą sudarė darželio pedagogų komanda. Ugdymo turinys programoje suskirstytas pagal turinio sritis:

   - Gimtoji kalba;
   - Vaiko aplinkos daiktų bei reiškinių pažinimas;
   - Gamta;
   - Dailė ir rankų darbai;
   - Kūno kultūra;
   - Muzika.