Grupės

Vilniaus lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas lietuvių ir rusų kalbomis. Lopšelyje - darželyje dirba 12 grupių, iš jų:

  •    2 lopšelio grupės (1,5-3 m.);
  •    10 darželio grupės (3-7 m.), iš jų 3 priešmokyklinio ugdymo.  

Darželio darbo laikas 6:30-18:30 

Darželyje teikiama kvalifikuota logopedo ir psichologo pagalba. Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos. Tėvams pageidaujant vaikai gali lankyti papildomo ugdymo užsiėmimus (keramika, sporto, šokių būreliai).