Kolektyvas


Pedagogų kvalifikacija

Lopšelio-darželio kolektyvas darbštus ir darnus. Svarbiausias sėkmingo darbo garantas – geras mikroklimatas įstaigoje, bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja darbo patirtimi. Įstaigoje iš viso dirba 23 pedagogai, iš jų 8 mokytojos, 8 vyresniosios mokytojos, 6 mokytojos metodininkės ir viena ekspertė. 

Atsižvelgiant į įstaigos tikslus pedagogės nuolat tobulina savo žinias miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, dalijasi gerąja darbo patirtimi su kitais pedagogais.