Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa
 
Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, bendradarbiaujant su šeima kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.
 
2017 m. mokslo metų ugdymo programą galite parsisiųsti čia»
 
Priešmokyklinio udymo bendroji programa 
 
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 

Darželyje vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo(si) programa „Zipio draugai“

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) programos „Zipio draugai“ lankstinuką galite parsisiųsti čia»