Pagalba šeimai

Vaiko gerovės komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Darželio nuostatais, pedagogų tarybos ir įstaigos tarybos nutarimais, Darželio direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo darbo reglamentu.

Vaiko Gerovės Komisijos nuostatus galite parsisiųsti čia»

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos planą galite parsisiųsti čia»

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos planą 2015-2016m. galite parsisiųsti čia»