Pagalba šeimai

Vaiko gerovės komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Darželio nuostatais, pedagogų tarybos ir įstaigos tarybos nutarimais, Darželio direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo darbo reglamentu.

 

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos planą galite atsisiųsti čia

 

 

Įstaigoje pagalbą šeimai teikia logopedas ir psichologas.

 

Logopedo ir psichologo individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto, užsiregistravus "Logopedo konsultacijos" ar "Psichologo konsultacijos" žurnale. 

Logopedas tėvus konsultuoja kiekvieną antradienį 16:00-18:00

Psichologas tėvus konsultuoja, pagal kintamą darbo grafiką, su kuriuo galima susipažinti įstaigoje.

 

 

Informacija apie pagalbos galimybes nukentėjusiems asmenims