Priešmokyklinių grupių komplektavimas

GERBIAMI TĖVELIAI, 

Informuojame, kad  iki 2023-01-31 komplektuojamos mūsų įstaigos 2023–2024 m. m. priešmokyklinės grupės, į kurias priimami:

2017 metų visi vaikai

2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU, turi raštu sausio 1-16 d. informuoti įstaigos vadovą);

2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo.

Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.

2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. gimimo – rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.   

Prašome iki 2023-01-20 informuoti grupės mokytoją dėl priešmokyklinio ugdymo pasirinkimo bei pateikti prašymą  vaikui ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.