Nuostatai

Vilniaus miesto lopšelio - darželio "Šermukšnėlė" nuostatus galite atsisiųsti čia»

Nauja nuostatų redakcija atiduota tvirtinti steigėjui.