Priėmimo tvarka

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį

Į Vilniaus lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“ vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintu Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Įsigalioja nuo 2023 m. kovo 11 d. ):

PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488