Įtraukusis ugdymas

 1. ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI:

Pareigos

Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, kontaktai)

Darbo vieta ir laikas

Logopedas

zita@inbox.lt

Logopedo,  psichologo kab.

Užsiėmimai su vaikais kasdien 8.00-12.24.00 val.;

Konsultacijos tėvams kasdien 7.00-8.00 val.

Psichologas

rasamackeviciene@inbox.lt

Logopedo,  psichologo kab.

Slenkantis grafikas

6.30-12.30 val., 14.30-18.30 val.

Soc. pedagogas

 

Užsiėmimai su vaikais kasdien 7.00-9.00 val.;

Konsultacijos tėvams penktadienį 13.00-17.00 val.

Mokytojo padėjėjas SUP vaikams

Svetlana

Užsiėmimai su vaikais kasdien 8.00-14.00 val.

Specialusis pedagogas

Vykdoma darbuotojo paieška:  darbo skelbimas

 

 1. APLINKOS PRITAIKYMAS:
 • Sensorinė erdvė

5f28e715-7898-4bd5-bbb8-b63e0a8c8467

 • Nusiraminimo vieta

6368b932-706b-4cc7-a122-cc96c60a6661

 

 1. BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

          PPT PARUOŠTOS REKOMENDACIJOS

 1. Ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankių aplinkos veiksnių, atpažinimo kriterijai ir rekomendacijos dėl individualios pagalbos mokiniams, turintiems ugdymosi poreikių dėl nepalankių aplinkos veiksnių, Kaunas, 2018.
 2. Žiugždienė J., Šeibokienė G. “Specialiuosius ugdymosi poreikius lemia ne tik negalia, bet ir skurdas” . Bernardinai.lt, 2015.
 3. Specialusis ugdymas(is), mokymosi ir švietimo pagalba.
 4. Ugdymo aplinkos ir priemonių pritaikymas: Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“.
 5. Ugdymo organizavimo rekomendacijos mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas.
 6. Patyčių prevencija mokykloje: "Patyčių prevencija mokyklose"; "Patyčių prevencija klasėje"; "Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos" .
 7. Konfliktų sprendimas, mediacija: "Mediacijos vadovas socialiniams pedagogams"; "Mediacija" .
 8. Vaiko teisių apsauga.