Tarptautinė konferencija „SAUGOK SVEIKATĄ“

KVIETIMAS

Norime Jus pakviesti dalyvauti Vilniaus lopšelio – darželio „Šermukšnėlė“ ir Vytauto didžiojo universiteto Švietimo akademijos, VšĮ „Vaikų ugdymas“ organizuojamoje Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje, „SAUGOK SVEIKATĄ“.

Skatinti ikimokyklinių įstaigų pedagogus, Vilniaus Kolegijos lektores, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistus, Švietimo, kultūros ir sporto departamento ikimokyklinio skyriaus bei Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus atstovus bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti aktualiomis konferencijos temomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis.

Kviečiame dalintis savo gerosiomis darbo patirtimis šiose tematikose:

• Palankių sveikatai įgūdžių formavimas ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje;
• Inovatyvūs sveikatos skatinimo metodai;
• Vaiko emocinė, socialinė, fizinė ir protinė sveikata;
• Sveikatinimo edukacinės erdvės.

KONFERENCIJOS DATA – 2019 m. spalio 8 d., 9.30 val.

KONFERNCIJOS ŠŪKIS – sveikai gyvenu – laimingas esu.

KONFERENCIJOS VIETA – Vilniaus lopšelis – darželis „Šermukšnėlė“

KONFERENCIJOS FOKUSAS – inovatyvus sveikatos ugdymas(is), gerosios praktikos pasidalijimas.

Konferencijai kviečiame parengti žodinius, stendinius arba vaizdo pranešimus. Pranešimų tematika turi atspindėti aktualias diskusijų sritis.

Konferencijos nuostatus galite atsisiųsti čia»

Prašome apie dalyvavimą konferencijoje pranešti el. paštu: rastine@sermuksnele.vilnius.lm.lt iki 2019m. birželio 20d.

Dalyviams bus išduodami pažymėjimai.
Dalyvių skaičius ribotas. Dalyvio mokestis 8 EUR.